Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost pro trombózu a hemostázu

Webová stránka: www.csth.cz

Anglický název: Czech Society on Thrombosis and Haemostasis

Latinský název: Societas Bohema Thrombosi et Haemostasi Indagandis

Zkratka: ČSTH

Počet členů společnosti: 134

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2014 -2018):

předseda

prof. MUDr. Kvasnička Jan, DrSc.
Trombotické centrum VFN
Karlovo náměstí 32
12808 Praha 2
tel: 224-966413
kvasnicka.jan@vfn.cz
 
2. místopředseda
prof. MUDr. Penka Miroslav, DrSc.
OKH FN
Jihlavská 20
63900 Brno 39
tel: 532-233063
m.penka@fnbrno.cz
 
1. místopředseda
doc. MUDr. Feyereisl Jaroslav, CSc.
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157
14700 Praha 47
tel: 296-511200
cgps.predseda@upmd.eu
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Jansa Pavel, Ph.D.
II. interní klinika VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-962139
jansapavel@yahoo.com
 
pokladník
prof. MUDr. Krška Zdeněk, CSc.
I. chirurgická klinika VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-962200
krskaz@vfn.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Fiksa Jan
Neurologická klinika JIP VFN
Kateřinská 30
12800 Praha 2
tel: 224-965512
jan.fiksa@vfn.cz
 
člen výboru
MUDr. Blatný Jan, Ph.D.
Oddělení klinické hematologie, Dětská nemocnice FN
Černoplolní 9
61300 Brno 13
tel: 532-234344
jblatny@icloud.com
 
člen výboru
prof. MUDr. Malý Jaroslav, CSc.
IV. interní klinika FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-832686
maly@fnhk.cz
 
člen výboru
prof. Ing. Dyr Jan Evangelista, DrSc.
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1
12000 Praha 2
tel: 221-977208
dyr@uhkt.cz
 
člen výboru
MUDr. Bulíková Alena, Ph.D.
OKH FN
Jihlavská 20
62500 Brno 25
tel: 532-233062
abulik@fnbrno.cz
 
člen výboru
MUDr. Roztočil Karel, CSc.
Kardiologická klinika IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4
tel: 261-362238
karel.roztocil@ikem.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Kvasnička Tomáš, CSc.
Trombotické centrum ÚLBLD, VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-966359
tomas.kvasnicka@seznam.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Dulíček Petr, Ph.D.
IV. interní klinika FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833843
Petr.Dulicek@seznam.cz
 
člen výboru
RNDr. Hrachovinová Ingrid, Ph.D.
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1
12000 Praha 2
tel: 221-977251
Ingrid.Hrachovinova@uhkt.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Kudrna Karel, CSc.
I. chirurgická klinika VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-962273
kakudrna@centrum.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Malý Radovan, Ph.D.
Angiocentrum FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833243
radovan.maly@fnkv.cz
 
člen RK
Ing. Hájková Jaroslava
Trombotické centrum ÚLBLD, VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-966279
hajkova.jaroslava@vfn.cz

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

1190001    SEKCE 1190 - pediatrická
  MUDr. Blatný Jan, Ph.D.
  Oddělení klinické hematologie, Dětská nemocnice FN
  Černopolní 9
  61300 Brno 13
  532-234344
  jblatny@icloud.com