Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof

Webová stránka: www.urgmed.cz

Anglický název: Society for Emergency and Disaster Medicine

Latinský název: Societas Bohema Medicinae Urgentis et Medicinae Calamitatum Colendis

Zkratka: SUMMK

Časopis: Urgentní medicína

Vydavatel časopisu: Mediprax

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 349

Vyjádření odborné společnosti k problematice znalectví v oboru ke stažení.

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Doporučené postupy: https://www.urgmed.cz/postupy/postupy.htm

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2019):

předseda

MUDr. Šeblová Jana, Ph.D.
ZZS Středočeského kraje
Vančurova 1544
27201 Kladno 1
tel: 312-256601
jana.seblova@zachranka.cz
 
místopředseda
MUDr. Gřegoř Roman
ZZS Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/4
70030 Ostrava - Zábřeh
tel: 950-730400
roman.gregor@zzsmsk.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Truhlář Anatolij, Ph.D. FERC
ZZS Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2A
50012 Hradec Králové 12
tel: 495-755288
anatolij.truhlar@gmail.com
 
pokladník
prim. MUDr. Ticháček Milan
ZZS Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/4
70030 Ostrava
tel: 553-777789
tichacek.opava@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Deyl Ilja
ZZS Ústeckého kraje
Sociální péče 799/7A
40011 Ústí nad Labem
tel: 475-234113
deyl.ilja@zzsuk.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Knor Jiří, Ph.D.
ZZS Středočeského kraje
Vančurova 1544
27201 Kladno
tel: 312-256601
jiri.knor@centrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Urbánek Pavel, Ph.D.
ZZS Jihomoravského kraje
nám. 28. října 23
60200 Brno 2
tel: 545-113201
purb@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Franěk Ondřej
ZZS hl.m. Prahy
Korunní 98
10100 Praha 101
tel: 777-226120
ondrej.franek@zzshmp.cz
 
člen výboru
MUDr. Slabý Marek
ZZS Jihočeského kraje
B. Němcové 6
37001 České Budějovice 1
tel: 387-762102
marek.slaby@zzsjck.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Hubáček Petr, MBA
FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-442922
petr.hubacek@zzsol.cz
 
člen RK
MUDr. Škulec Roman, Ph.D.
ZZS Středočeského kraje
prof. Veselého 461
26601 Beroun 1
tel: 311-622419
skulec@email.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Kočí Jaromír, Ph.D.
Oddělení urgentní medicíny FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-834114
jaromir.koci@fnhk.cz; jaromir.koci@email.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

98002    SEKCE 98 - medicíny katastrof
  MUDr. Urbánek Pavel, Ph.D.
  ZZS Jihomoravského kraje
  nám. 28. října 23
  60200 Brno 2
  545-113201
  purb@seznam.cz
98003    SEKCE 98 - mladých lékařů urgentní medicíny
  MUDr. Šeblová Jana, Ph.D.
  ZZS Středočeského kraje
  Vančurova 1544
  27201 Kladno 1
  312-256601
  jana.seblova@zachranka.cz
98004    SEKCE 98 - nelékařských zdravotnických pracovníků
  Kodet Jiří, DiS.  
  Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
  Korunní 98
  10100 Praha 101
  736-419841
  kodet@nlzp.cz
98005    SEKCE 98 - letecká záchranná služba
  MUDr. Smržová Eva
  ZZSÚK, p.o.
  Sociální péče 799/7A
  40011 Ústí nad Labem 11
  475-234111
  smrzova.eva@zzsuk.cz
98006    SEKCE - pro urgentní sonografii
  MUDr. Škulec Roman, Ph.D.
  ZZS Středočeského kraje
  prof. Veselého 461
  26601 Beroun 1
  311-622419
  skulec@email.cz