Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof

Webová stránka: www.urgmed.cz

Anglický název: Society for Emergency and Disaster Medicine

Latinský název: Societas Bohema Medicinae Urgentis et Medicinae Calamitatum Colendis

Zkratka: SUMMK

Časopis: Urgentní medicína (ISSN 1212-1924)

Vydavatel časopisu: Mediprax

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 349

Vyjádření odborné společnosti k problematice znalectví v oboru ke stažení.

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Doporučené postupy: https://www.urgmed.cz/postupy/postupy.htm

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2019):

předseda
MUDr. Roman Gřegoř, MBA
ZZS Moravskoslezského kraje 
Na Svobodě 3192/76 
Ostrava 23 
tel: 
roman.gregor@zzsmsk.cz 


místopředseda 
MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS
Oddělení urgentní medicíny FN 
Palachova 1882 
Hradec Králové 12 
tel: 
jaromir.koci@email.cz 


vědecký sekretář 
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM
ZZS Středočeského kraje 
Fráni Šrámka 25 
Praha 5 
tel: 
jana.seblova@zachranka.cz 


pokladník 
MUDr. Vladislav Kutěj, 
Odd.urgentního příjmu, FN 
Milenov 152 
Hranice 4 
tel: 
vladislav.kutej@seznam.cz 


člen výboru 
MUDr. Eva Smržová, 
ZZSÚK, p.o. 
U Panského dvora 1019 
Ústí nad Labem 1 
tel: 
smrzova.eva@zzsuk.cz 

člen výboru 
MUDr. Jana Kubalová, 
ARO Jihlava - ZZS Kraje Vysočina 
Medlánecká 22 
Brno 21 
tel: 
kubalova.jana@zzsjmk.cz 

člen výboru 
MUDr. Marek Slabý, MBA 
ZZS Jihočeského kraje 
K Návsi 1 
Tábor 1 
tel: 
marek.slaby@zzsjck.cz 

člen výboru 
prim., MUDr. Jiří Knor, Ph.D. 
ZZS Středočeského kraje 
Pod Pekařkou 9 
Praha 47 
tel: 
jiri.knor@centrum.cz 


předseda RK 
MUDr. Ondřej Franěk, 
ZZS HMP 
Na Větrníku 65 
Praha 616 
tel: 
ondrej.franek@email.cz 


člen RK 
MUDr. Jan Weinberg, MBA 
ZZS Olomouckého kraje 
Karlov 21, Karlov u Paseky 
Dlouhá Loučka 
tel: 
jan.weinberg@zzsol.cz 

člen RK 
MUDr. Petr Hubáček, MBA, Ph.D. 
LLM 
LLM, Štarnov 151 
Bohuňovice  
hubacek2014@gmail.com UDr. Šeblová Jana, Ph.D.

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

98002    SEKCE 98 - medicíny katastrof
  MUDr. Urbánek Pavel, Ph.D.
  ZZS Jihomoravského kraje
  nám. 28. října 23
  60200 Brno 2
  545-113201
  purb@seznam.cz
98003    SEKCE 98 - mladých lékařů urgentní medicíny
  MUDr. Šeblová Jana, Ph.D.
  ZZS Středočeského kraje
  Vančurova 1544
  27201 Kladno 1
  312-256601
  jana.seblova@zachranka.cz
98004    SEKCE 98 - nelékařských zdravotnických pracovníků
  Kodet Jiří, DiS.  
  Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
  Korunní 98
  10100 Praha 101
  736-419841
  kodet@nlzp.cz
98005    SEKCE 98 - letecká záchranná služba
  MUDr. Smržová Eva
  ZZSÚK, p.o.
  Sociální péče 799/7A
  40011 Ústí nad Labem 11
  475-234111
  smrzova.eva@zzsuk.cz
98006    SEKCE - pro urgentní sonografii
  MUDr. Škulec Roman, Ph.D.
  ZZS Středočeského kraje
  prof. Veselého 461
  26601 Beroun 1
  311-622419
  skulec@email.cz