Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká vakcinologická společnost

Webová stránka: www.vakcinace.eu

Anglický název: Czech Vaccination Society

Latinský název: Societas Bohema Vaccinis Indagandis

Počet členů společnosti: 222

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2014 - 2018):
předseda
prof. MUDr. Prymula Roman, CSc. Ph.D.
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4
12801 Praha 2
tel: 224-971111
prymula@seznam.cz
 
místopředseda
MUDr. Cabrnochová Hana, MBA
Praktický lékař pro děti a dorost
Libušská 183/49
14200 Praha 411
tel: 244-472734
hana@cabrnoch.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Chlíbek Roman, Ph.D.
Katedra epidemiologie FVZ UO
Třebešská 1575
50001 Hradec Králové
tel: 973-253128
roman.chlibek@unob.cz
 
člen výboru
MUDr. Křížová Pavla, CSc.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 267-082989
pavla.krizova@szu.cz
 
člen výboru
MUDr. Kynčl Jan, Ph.D.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 267-082891
jkyncl@szu.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Marešová Vilma, CSc.
Infekční klinika 2. LF UK a IPVZ, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
18081 Praha 8
tel: 266-083198
maresovv@email.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Smetana Jan, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Třebešská 1575
50001 Hradec Králové
tel: 973-253205
jan.smetana@unob.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Pazdiora Petr, CSc.
Ústav epidemiologie LF UK
Dr. E. Beneše 13
30599 Plzeň
tel: 377-402926
pazdiora@fnplzen.cz
 
člen výboru
MUDr. Kosina Pavel, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-832220
pavel.kosina@fnhk.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Janouch Jindřich
Fakulta vojenského zdravotnictví
Třebešská 1575
50001 Hradec Králové
tel: 973-253103
jindrich.janouch@unob.cz
 
člen RK
MUDr. Beranová Eva
Odbor protiepidemický, KHS Královéhradeckého kraje
Habrmanova 19
50101 Hradec Králové
tel: 495-058131
eva.beranova@khshk.cz
 
člen RK
MUDr. Dlhý Jozef, Ph.D.
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4
12801 Praha 2
tel: 224-972286
Jozef.Dlhy@mzcr.cz