Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Liberci (SL-115)

Počet členů: 245

 

Členové výboru spolku lékařů a revizní komise (volební období 2012 -2016):

předseda
MUDr. Hlavatý Jiří
Centrum interních oborů, Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 485-312 577
e-mail: jiri.hlavaty@nemlib.cz

vědecký sekretář
prim. MUDr. Marušiak Jan, CSc. Ph.D.
Oddělení cévní chirurgie, Krajská nemocnice a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 485 312 243
e-mail: jan.marusiak@nemlib.cz

pokladník
prim. MUDr. Lang Pavel
Centrum interních oborů, Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 485 312 680
e-mail: lanp@nemlib.cz

člen výboru
MUDr. Nedvídek Jan
Centrum interních oborů, Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 485 312 736
e-mail: jan.nedvidek@nemlib.cz

člen výboru
MUDr. Jiruška Martin
Diabetologie, Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 485 312 434
e-mail: martin.jiruska@nemlib.cz

Revizní komise

předseda RK
MUDr. Vytiska Jiří
Plicní oddělení, Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 485 312 671
e-mail: jiri.vytiska@nemlib.cz

člen RK
MUDr. Macháňová Magda
Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 485 312 241
e-mail: magda.machanova@nemlib.cz

člen RK
MUDr. Šindelář Jan
Ordinace praktického lékaře
Tanvaldská 345
463 11 Liberec 30
tel: 485 109 354
e-mail: ja.sir@volny.cz