Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Novém Městě na Moravě (SL-117)

 • Kontaktní adresa:
  MUDr. Jiří Šustáček
  Chirurg. odd. nemocnice
  Žďárská 610
  592 31 Nové Město na Moravě

 • Výbor spolku:

  předseda:
  MUDr. Jiří Šustáček
  Chirurg. odd. nemocnice
  Žďárská 610
  592 31 Nové Město na Moravě
  tel: 566 683 210
  fax: 566 683 609