Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Třebíči (SL-133)

Počet členů: 55

 

Členové výboru spolku:

předseda   
prim. MUDr. Pavlasová Věra
Kožní oddělení Nemocnice, p.o.
Purkyňovo nám. 133/2
674 01 Třebíč 1
tel: 568 809 627
e-mail: vpavlasova@nem-tr.cz

místopředseda
MUDr. Michalová Bohumila
Kožní ambulance
Tovačovského sady 78
676 02 Moravské Budějovice 2
tel: 568 420 783
e-mail: bmichalova@seznam.cz

vědecký sekretář
MUDr. Lacko Jan
CLA-biochemie, Nemocnice Třebíč p.o.
Purkyňovo nám. 132/2
674 01 Třebíč 1
tel: 568 809 421
e-mail: medicde@centrum.cz