Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Předsednictvo ČLS JEP, z.s. schválilo založení nových odborných společností

Předsednictvo ČLS JEP, z.s. schválilo založení nových odborných společností

Předsednictvo ČLS JEP, z.s. schválilo založení nových odborných společností

ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO REGENERATIVNÍ MEDICÍNU

V případě Vašeho zájmu o toto členství, vyplňte přihlášku.

zde


SPOLEČNOSTI PRO ORGÁNOVÉ TRANSPLANTACE

V případě Vašeho zájmu o toto členství, vyplňte přihlášku.

zde


SPOLEČNOSTI LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

V případě Vašeho zájmu o toto členství, vyplňte přihlášku.

zde
Zobrazit vše