Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Předsednictvo ČLS JEP, z.s. schválilo zrušení Neuromodulační společnosti ČLS JEP, z.s.

Předsednictvo ČLS JEP, z.s. schválilo zrušení Neuromodulační společnosti ČLS JEP, z.s.

Předsednictvo ČLS JEP, z.s. schválilo zrušení Neuromodulační společnosti ČLS JEP, z.s. Předsednictvo ČLS JEP, z.s. na své schůzi dne 8.9.2015 schválilo zrušení České neuromodulační společnosti na návrh pana doc. MUDr. Jiřího Kozáka, Ph.D. (předsedy ČNMS). Důvodem zrušení je malá členská základna s klesající tendencí.


Zobrazit vše