Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Výsledky voleb ČDS 2018

Výsledky voleb ČDS 2018

Výsledky voleb ČDS 2018

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

sdělujeme Vám (MUDr.Merhaut, p. Jelínková), jakožto osoby pověřené administrací, že jsme obdrželi od předsedy volební komise MUDr. Tomáše Pelcla mailový dopis " od všech jsem dostal (souhlasné) vyjádření ohledně členství, posílám tedy kompletní složení Výboru + Revizní komise. Pelcl. "To znamená, že jsou splněny náležitosti předpisů ČLS JEP. Naším úkolem na pokyn předsedy VK je naplnit VŘ, § 8, odst. 3, první část věty:

Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí ihned po zjištění jejich výsledků.....

Tímto dopisem a přílohami se zveřejňuje výsledek voleb ČDS 2018 na webu ČDS. 

s mnoha pozdravy

p. Šárka  Jelínková                                                                                  

asistentka výboru ČDS                                                                          

MUDr. Tomáš Merhaut, v. r.

člen výboru ČDS, pověřený administrací.

Příloha č.1. Výsledky voleb final po přijetí funkcí zvolenými členy

Příloha č.2. Výsledky voleb po sečtení s počty hlasů a náhradníkyZobrazit vše