Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


XXII. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XXII. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XXII. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Vážené a milé kolegyně, kolegové!

dovolte mi, abych Vás pozval na náš tradiční internistický sjezd, konaný téměř tradičně v Kongresovém centru Praha, trochu netradičně až v listopadu a možná úplně netradičním způsobem. Malým zamyšlením nad současnou českou medicínou. (Která je ale nakonec pořád moc dobrá).

Pozvánka ke stažení zde [PDF].

Předběžný program ke stažení zde [PDF].

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM,

předseda výboru ČISZobrazit vše