Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


XXIII. kongres ČSARIM (6.-8.10.2016, Clarion Congress Hotel Praha).

XXIII. kongres ČSARIM (6.-8.10.2016, Clarion Congress Hotel Praha).

XXIII. kongres ČSARIM (6.-8.10.2016, Clarion Congress Hotel Praha). ČESKÁ SPOLEČNOST ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZÍVNÍ MEDICÍNY ČLS JEP, z.s. uspořádá XXIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (6.-8.10.2016, Clarion Congress Hotel Praha). Další informace www.csarim2016.cz

 


Zobrazit vše