Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis volební komise České společnosti pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP, z.s.

Zápis volební komise České společnosti pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP, z.s.

Zápis volební komise České společnosti pro genovou a buněčnou terapii  ČLS JEP, z.s.

Dne 4. 11. 2016 se sešla volební komise České společnosti pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP, z.s. ve složení:

1) RNDr. Šmahel Michal, Ph.D. – předseda komise
2) RNDr. Hamšíková Eva – člen komise
3) RNDr. Reiniš Milan, CSc. – člen komise

Volební komise provedla sčítání hlasů do výboru a revizní komise České společnosti pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP, z.s.
Datum navrácení volebních lístků na sekretariát ČLS JEP, z.s. byl ustanoven na 15. 10. 2016, rozhodující je den podání na poštu.
Celkový počet odpovědních zásilek došlých na sekretariát byl 24 – všechny byly platné.
Na jednom volebním lístku byl hlas u kandidáta č. 1 nestandardně přeškrtán a byly připsány nečitelné znaky. Volební komise si proto na tento lístek vyžádala názor doc. V. Marešové, předsedkyně revizní komise ČLS JEP. Podle jejího vyjádření je volební lístek platný, ale nezapočítává se hlas přeškrtaného kandidáta č. 1.
Jinak byly všechny volební lístky platné.

Výsledky voleb

Do výboru byli zvoleni:

doc. RNDr. Jendelová Pavla, Ph.D. - 19 hlasů
MUDr. Lesný Petr, Ph.D. - 14 hlasů
prof. MUDr. Michálek Jaroslav, Ph.D. - 16 hlasů
RNDr. Němečková Šárka, DrSc. - 22 hlasů
doc. MUDr. Mgr. Raška Milan, Ph.D. - 20 hlasů                  
MUDr. Syka Michael - 10 hlasů
RNDr. Turánek Jaroslav, CSc. - 20 hlasů

Do revizní komise byli zvoleni:

Ing. Babuška Václav, Ph.D. - 20 hlasů
MUDr. Čapková Martina - 20 hlasů
RNDr. Ludvíková Viera - 21 hlasů

Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise do 10. 11. 2016 a zajistí zveřejnění výsledků voleb na internetových stránkách ČLS JEP.Zobrazit vše