Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřel profesor MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

Zemřel profesor MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

Zemřel profesor MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 18. 11. 2016 zemřel pan profesor MUDr. Jan Hořejší, DrSc., od roku 2010 předseda České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP a dlouholetý místopředseda revizní komise ČLS JEP.
Odchází v něm nejen čestný člen České lékařské společnosti J.E. Purkyně, ale i Spolku českých lékařů.

Čest jeho památce.Zobrazit vše