Aktuality

Pokyny pro vypracování rozpočtu na rok 2010

Pokyny pro vypracování rozpočtu na rok 2010
Organizační složky (OS, SL) ČLS JEP sestavují každoročně plán své činnosti a její finanční rozpočet. Všechny vzdělávací akce, které plánujete k realizaci v roce 2010, napište do formuláře rozpočtu (Přehled vzdělávacích akcí) a označte buď jako akci rozpočtovanou nebo nerozpočtovanou. K rozpočtovaným akcím je potřeba sestavit jejich vlastní rozpočet, k nerozpočtovaným akcím je možné doplnit podrobnější informace. Vyplněné formuláře, prosím, zašlete nejpozději do 31.10.2009 na adresu: Magdaléna Menclová, ekonomické odd. ČLS JEP tel: 224 266 218, fax: 224 266 212, e-mail: menclova@cls.cz

Celé pokyny ke stažení zde.
Tabulky k sestavení rozpočtu ke stažení.