Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Úvodní stránka | Aktuálně
Zobrazit vše

 Hledat  

Nalezeno 331 záznamů z celkového počtu 331, zobrazeny 1. - 10.

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

SUPLEMENTUM O COVID-19
Důležitá informace
Předání pamětních medailí ČLS JEP
Slavnostní předávání pamětních medailí ČLS JEP ze dne 13. 10. 2020. Předání proběhlo ve Vlasteneckém sále staroslavného Karolina v Praze.


XI. CLUB JEP
Pokračujeme v bádání o našem významném vědci a jeho životě, díle, významu a odkazu a osudu jeho díla s těmito hosty: Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D., doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., doc. MUDr. Ludmila Hlaváčková, CSc., Mgr. Šimon Krýsl a prim. MUDr. Ivan Fišer, Ph.D.


Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace vydané v roce 2019
Slavnostní předání Cen předsednictva ČLS JEP za nejlepší odborné lékařské publikace za rok 2018 pořádané pod záštitou místopředsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha. Slavnost se uskutečnila dne 13. 10. 2020 ve Vlasteneckém sále v Karolinu.