Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


12. setkání J.E.P. CLUBU - videozáznam

12. setkání J.E.P. CLUBU - videozáznam

Česká lékařská společnost J.E.P., z.s. a FIGURAMA Vás jménem prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. srdečně zvou na předvánoční XII. setkání J.E.P. Clubu, tentokrát na téma "LIDSKÉ TĚLO JAKO ZDROJ POZNÁNÍ A ISPIRACE". Hosté: ilustrátor Boris Jirků, designér Michal Jelínek a malíři Jan Kacvinský a Ivan Helekal. Distančně se připojil z Vídně k diskuzi Ondřej Kohout. Setkání proběhlo dne 16. 12. 2020.

VideozáznamZobrazit vše