Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


15. kongres ČLS JEP

15. kongres ČLS JEP

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Slovenská lekárska spoločnosť, Česká angiologická společnost ČLS JEP a Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP pořádají 18. dubna 2007 v Lékařském domě Praha 2 15. kongres České lékařské společnosti J. E. Purkyně u příležitosti konání výstavy Pragomedica 2007.

Téma kongresu je "Angiologie pro lékaře v praxi". Předběžný program kongresu, registrační formulář a další podrobnosti např. o registračních poplatcích
naleznete v přiloženém dokumentu [.pdf, 141kb].

Kongres je u ČLK ohodnocen 7 kredity, u ČAS taktéž 7 kredity.

Akce je zanesena i v katalogu kongresů.

Ke stažení: přihláška firmy na 15. kongres České lékařské společnosti J. E. Purkyně [.doc, 40kb].


Zobrazit vše