Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


16. mezinárodní kongres ČLS JEP

16. mezinárodní kongres ČLS JEP

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Slovenská lekárska spoločnosť a Společnost medicínského práva ČLS JEP si Vás dovolují dne 17. října 2007 pozvat na 16. mezinárodní kongres ČLS JEP probíhající v rámci veletrhu HOSPIMEDICA 2007.

Tématem akce jsou Aktuální problémy práva a etiky ve zdravotnictví. Kongres má postgraduální charakter a bude garantován 6 kredity jako akce kontinuálního vzdělávání.

Soubor ke stažení: pozvánka s přihláškou [ve formátu doc, 813 kB].Zobrazit vše