Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


22. konference Tabák a zdraví

22. konference Tabák a zdraví

Pořadatel: Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN a Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Místo konání: velký sál Lékařského domu, Sokolská 490/31, Praha 2

Datum: středa 3. listopadu 2021

Odborný garant: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. Účast zdarma.
Akce je hodnocena 6 kredity ČLK pod č. 103884 a je registrována ČAS/326/2021.

Program ke stažení zde [PDF]Zobrazit vše