Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


27. kongres České lékařské společnosti J.E.Purkyně

27. kongres České lékařské společnosti J.E.Purkyně

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

ve spolupráci s

Českou psychiatrickou společností ČLS JEP
Českou pediatrickou společnosti ČLS JEP
Společností pro návykové nemoci ČLS JEP
Společností všeobecného lékařství ČLS JEP
Českou společností dorostového lékařství ČLS JEP
Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá 23. října 2013, 9.00 - 17.00 v hotelu DAP v Praze

27. kongres České lékařské společnosti J.E.Purkyně

Letošním tématem jsou Duševní poruchy v praxi dětského, dorostového a všeobecného lékaře

Více informací najdete na: http://amca.cz/27cls/Zobrazit vše