Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


49. Purkyňův den

49. Purkyňův den

Akce se bude konat dne 20. června 2007 na zámku v Libochovicích.

Jak je již tradicí, v Saturnově sále zámku při té příležitosti předá předseda ČLS JEP Cenu J.E. Purkyně vybrané osobnosti české medicíny. Přitomni budou zástupci předsednictva ČLS JEP a spolupořádajícího Spolku lékařů v Ústí nad Labem.

Osobnost bude vybrána z návrhů se zdůvodněním, které byly zaslány na sekretariát ČLS JEP nejpozději do konce března.


Zobrazit vše