Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


53. PURKYŇŮV DEN V ROCE 2011 - Návrhy na ocenění

53. PURKYŇŮV DEN V ROCE 2011 - Návrhy na ocenění

53. Purkyňův den v roce 2011 se bude konat již tradičně na zámku v Libochovicích. Cenu J. E. Purkyně vybrané osobnosti české medicíny předá předseda ČLS JEP v Saturnově sále zámku.

Přítomni budou zástupci předsednictva ČLS JEP a spolupořádajícího Spolku lékařů v Ústí nad Labem.


Návrhy na udělení Ceny J. E. Purkyně se zdůvodněním a životopisem navrženého, zasílejte P. Kotikové na adresu sekretariátu ČLS JEP (Sokolská 31, 120 26 Praha 2, e-mail: kotikova@cls.cz) do 29.4.2011.

Formulář ke stažení zdeZobrazit vše