Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


54. Purkyňův den - Cena Jana Evangelisty Purkyně předána prof. MUDr. Vladimíru Benešovi, DrSc., st

54. Purkyňův den - Cena Jana Evangelisty Purkyně předána prof. MUDr. Vladimíru Benešovi, DrSc., st

Nejvyšší poctu, kterou uděluje předsednictvo ČLS JEP, převzal letos v Saturnově sálu z rukou předsedy ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., významný neurochirurg prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st.

Vzácné hosty přivítal prof. Palička, který také připomněl, že laureát letošní ceny byl naším prvním neurochirurgem, který u nás založil pracoviště dětské neurochirurgie.

Prof. Blahoš krátce představil letošního laureáta a připomněl význam místa tradičního předávaní Ceny na zámku v Libochovicích, rodném městě J.E. Purkyně.

V rámci odborného programu pohovořil prof. Suchomel na téma nestability horní krční páteře. MUDr. Beneš nejml. si vybral téma: expanze v oblasti pinealis, o němž jeho „děda“ napsal již před třiceti lety článek do časopisu Československá pediatrie. V dalším vystoupení prof. Beneš ml. seznámil přítomné hosty s historií a současností Neurochirurgické kliniky ÚVN Praha.

Obrovský aplaus sklidilo emotivní vystoupení prof. Beneše st., který ve svém poděkování pohovořil o svých třech životních láskách.

Slavnostní atmosféra byla umocněna vystoupením mladého klavíristy Martina Levického, který má na svém kontě řadu významných úspěchů z národních i mezinárodních klavírních soutěží.

Eva Ponocná

Fotografie: kliknutím na snímky zobrazíte jejich plnou velikostFotograf: Vladimír BradaZobrazit vše