Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


57. Purkyňův den - termín pro odevzdání návrhů na Cenu J. E. Purkyně

57. Purkyňův den - termín pro odevzdání návrhů na Cenu J. E. Purkyně

57. Purkyňův den se bude konat již tradičně v červnu 2015 na zámku v Libochovicích. Cenu J. E. Purkyně vybrané osobnosti české medicíny předá předseda ČLS JEP v Saturnově sále zámku.

Návrhy na udělení Ceny J. E. Purkyně se zdůvodněním zasílejte na sekretariát ČLS JEP (Sokolská 31, 120 26 Praha 2, fax: 224 26 62 12, e-mail: czma@cls.cz) do 31. 3. 2015.

Formulář Návrh na udělení Ceny J. E. Purkyně ke stažení zde [DOC].Zobrazit vše