Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


9. setkání J.E.P. CLUB-videozáznam

9. setkání J.E.P. CLUB-videozáznam


Unikátní setkání nad unikátní situací
Světovou pandemii komentují:

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., mikrobioložka a místopředsedkyně Učené společnosti ČR
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK
MUDr. Jaroslav Svoboda, imunolog
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., I. infekční klinika 2.LF UK a Nemocnice Na Bulovce

odkaz na video zde:


https://www.youtube.com/watch?v=F9uE2YL5qss&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hh0tec5T3pFz0YTIe-T8vsQ__qdL0j0KScgf7gt2eB4J4qUk2zPV_Tck

záznam TARGET-MD s.r.o.Zobrazit vše