Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Úvodní stránka | Aktuálně
Zobrazit vše

 Hledat  

Nalezeno 308 záznamů z celkového počtu 308, zobrazeny 1. - 10.

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Cena J. E. Purkyně pro doc. MUDr. Jarmilu Drábkovou, CSc.
Informace k nejvyššímu ocenění J. E. Purkyně
Aktuálně ke COVID-19
Důležité dokumenty, informace, doporučení a algoritmy.


Omluva sekretariátu ČLS JEP
k provedené elektronické výzvě k úhradě členských příspěvků pro 2020
Návrhy na udělení Ceny J. E. Purkyně zasílejte do konce března
62. Purkyňův den se bude konat dne 17. června 2020