Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Úvodní stránka | Aktuálně
Zobrazit vše

 Hledat  

Nalezeno 308 záznamů z celkového počtu 308, zobrazeny 151. - 160.

 11  12  13  14  15  [ 16 ]  17  18  19  20  21 

Druhé slavnostní setkání seniorů, dlouholetých členů ČLS JEP
Dne 3. prosince 2014 se na pozvání ČLS JEP sešlo více než 100 kolegyň a kolegů seniorů, kteří již oslavili 80 let, ve velkém sále Lékařského domu. Velký počet účastníků předčil očekávání a svědčil o jejich stálé duševní čilosti a zájmu. V úvodním zahajovacím projevu gratuloval předseda ČLS JEP profesor Blahoš účastníkům k tomu, že se i při nepřízni počasí toho dne dostavili a prokázali svou odolnost a věrnost své stavovské organizaci.


Čestné členství ČLS JEP – návrh na udělení:
MUDr. Zdenka Vorlová - členka od 1994
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Dr. h. c. - člen od 1972


Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.; ČLEN OD 1968. Čestný člen České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP od roku 2000. Návrh podává...


PODĚKOVÁNÍ – prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
56. PURKYŇŮV DEN
18. června 2014 – zámek Libochovice
Udělení Ceny J. E. Purkyně prof. MUDr. Josefu Kouteckému, DrSc.


56. Purkyňův den – předání Ceny J. E. Purkyně - zámek Libochovice 18. 6. 2014
Cena byla předána panu prof. MUDr. Josefu Kouteckému, DrSc.


Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. ČLEN OD 1973 Čestným členem České hepatologické společnosti ČLS JEP je od roku 2006, čestným členem ...
Pocty udělené členům České lékařské společnosti (I.-III.Q 2013)
Čestné členství udělené odbornými společnostmi ČLS JEP...


JUBILEJNÍ 55. PURKYŇŮV DEN
Členové předsednictva rozhodli v tajném hlasování pro udělení Ceny J. E. Purkyně 2013 paní prof. Radaně Königové, CSc....


Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2012
Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce se udělují ve dvou kategoriích: původní vědecké práce a práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské práce...