Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Akce pořádané v říjnu v Lékařském domě

Akce pořádané v říjnu v Lékařském domě

V říjnu proběhne v Lékařském domě celkem 24 akcí, většinu z nich pořádají odborné společnosti ČLS JEP, nicméně menší počet je pořádán třetími stranami.

Ke stažení: seznam akcí v LD v říjnu 2007 [.doc, 22kb]


Zobrazit vše