Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Aktualizovaná verze statistické příručky MKN - 10

Aktualizovaná verze statistické příručky MKN - 10

Vážení,

dovoluji si Vás upozornit na to, že vyšla nová, aktualizovaná verze statistické příručky MKN - 10 a poprosit o distribuci této informace odborným společnostem a jejich členům. Od agentury, která distribuci a prodej knihy zajišťuje jsme dostali informaci, že přestože podle nové verze mají klasifikovat všichni lékaři od počátku tohoto roku, stále ještě většina z nich o jeji existenci nejspíš neví.



Na stránkách MZ visí informace o vydání této publikace na konci loňského roku, na kterou tímto odkazuji: www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/881-mezinarodni-klasifikace-nemoci.html

MUDr. STANISLAVA PÁNOVÁ
ředitelka Odboru zdravotních služeb MZ ČR
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2



Zobrazit vše