Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Brožura: Domácí násilí - právní minimum pro lékaře

Brožura: Domácí násilí - právní minimum pro lékaře

Domácí násilí - právní minimum pro lékaře, vydala organizace proFem v říjnu 2009. Brožurka je zdarma v elektronické podobě na CD. Pokud o tuto brožurku máte zájem, kontakt:

Jitka Poláková, proFem, o.p.s.
GSM: 77 44 33 002
advocats@profem.cz
www.profem.cz


Celý dokument ke stažení zde.Zobrazit vše