Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Cena J. E. Purkyně pro doc. MUDr. Jarmilu Drábkovou, CSc.

Cena J. E. Purkyně pro doc. MUDr. Jarmilu Drábkovou, CSc.

Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně rozhodlo na své schůzi dne 12. 5. 2020 o tom, že letos obdrží nejvyšší ocenění – Cenu Jana Evangelisty Purkyně – paní doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. Cena jí byla slavnostně předána dne 17. června 2020 na zámku v Libochovicích.Zobrazit vše