Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Cena J. E. Purkyně pro prof. Jana Kvasničku

Cena J. E. Purkyně pro prof. Jana Kvasničku

Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně rozhodlo na své schůzi dne 9.4.2019 o tom, že letos obdrží nejvyšší ocenění – Cenu Jana Evangelisty Purkyně – pan prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. Cena mu bude slavnostně předána dne 19. června 2019 na zámku v Libochovicích.Zobrazit vše