Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Cena J.E. Purkyně udělena prof. MUDr. Terezii Fučíkové, DrSc.

Cena J.E. Purkyně udělena prof. MUDr. Terezii Fučíkové, DrSc.

Předsednictvo ČLS JEP udělilo Cenu J.E. Purkyně
prof. MUDr. Terezii Fučíkové, DrSc.

Cena bude předána ve středu 18. června 2008 v Saturnově sále libochovického zámku (50. Purkyňův den)
Zobrazit vše