Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Cena Jana Evangelisty Purkyně byla udělena panu prof. RNDr. Jaroslavu Květinovi, DrSc., dr.h.c., FCMA

Cena Jana Evangelisty Purkyně byla udělena panu prof. RNDr. Jaroslavu Květinovi, DrSc., dr.h.c., FCMA

I v letošním roce se konal na zámku v Libochovicích, rodišti J. E. Purkyně, tradiční „Purkyňův den“, v pořadí již 59., který pořádá předsednictvo ČLS JEP.

Při této příležitosti bylo slavnostně předáno nejvyšší vyznamenání ČLS JEP, Cena J. E. Purkyně.

Z rukou předsedy ČLS JEP, prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., ji převzal dne 23. 5. 2017
pan prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c., FCMA.

 

Fotogalerie z 59. Purkyňova dne zde

Fotografie nám poskytl pan Mgr. Jiří Kotlář z České farmaceutické společnosti ČLS JEP.
Děkujeme mu za jejich poskytnutí.

 

 

 

 

Videozáznam z LibochovicZobrazit vše