Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší knižní publikace a odborné články za rok 2007

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší knižní publikace a odborné články za rok 2007


8. října 2008 od 17,00 hodin proběhne slavnostní předání Cen předsednictva ČLS JEP za nejlepší knižní publikace a odborné články za rok 2007.

Slavnostní akt se koná pod záštitou pana MUDr. Jana Rakušana (místopředsedy Senátu ČR) v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce.

V letošním roce obdrží ocenění tyto práce:

1) Ctibor Povýšil, Ivo Šteiner et al. - Speciální patologie

2) Pavel Šlampa, Jiří Petera et al. - Radiační onkologie

3) Prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc. – soubor prací z oboru lékařské genetiky

4) Rygl M., Šnajdauf J., Pýcha K., Pešl T. a kolektiv. – soubor prací z oboru dětské chirurgie


Gratulujeme. Sekretariát ČLS JEP.Zobrazit vše