Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké práce za rok 2014 – slavnostní udílení v Senátu PČR

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké práce za rok 2014 – slavnostní udílení v Senátu PČR

Slavnostní předání Cen předsednictva ČLS JEP, z.s. za nejlepší vědecké publikace za rok 2014 se již tradičně uskutečnilo v Senátu Parlamentu ČR, a to dne 13. října 2015 na pozvání jeho předsedy pana Milana Štěcha. Předsednictvo ČLS JEP, z.s. se letos poprvé rozhodlo udělit nejen ceny za tři nejlepší odborné monografie, ale také cenu v kategorii nejlepší vědecký článek. Předseda ČLS JEP vyzdvihl, že jde ve všech případech o vynikající vědecký a praktický přínos pro českou i světovou medicínu.

Oceněnými autory se stali:

  • 1. místo – kniha: Fait Tomáš, Zikán Michal, Mašata Jaromír: Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví
  • Praha, Maxdorf 2014, ISBN: 978-80-7345-403-6

 

   Laudaci pronesl předseda ČLS JEP, z.s. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

 

  • 2. místo – kniha: Papežová Hana a kol.: Naléhavé stavy v psychiatrii (příručka pro ambulantní a nemocniční praxi)
  • Praha, Maxdorf 2014, ISBN: 978-80-7345-425-8

 

   Laudaci pronesl prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., člen předsednictva ČLS JEP, z.s.

 

  • 3. místo – kniha: Šedo Aleksi, Mentlein Rolf: Glioma Cell Biology
  • Wien, Springer 2014, ISBN: 978-3-7091-1430-8

 

   Laudaci pronesl prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda ČLS JEP, z.s.

 

  • 1. místo – článek: Roman Prymula, Marianne Riise Bergsaker, Susanna Esposito, Leif Gothefors, Sorin Man,Nadezhda Snegova, Mária Štefkovičova, Vytautas Usonis, Jacek Wysocki, Martine Douha, Ventzislav Vassilev, Ouzama Nicholson, Bruce L Innis, Paul Willems: Protection against varicella with two doses of combined measles-mumps-rubella-varicella vaccine versus one dose of monovalent varicella vaccine: a multicentre, observer-blind, randomised, controlled trial.
  • The Lancet, vol. 383, no. 9925, p.1313-1324, 12 April 2014

 

   Laudaci pronesl prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h.c., 2. místopředseda ČLS JEP, z.s.   Všem oceněným upřímně blahopřejeme.

 

Fotografie z udělování cen

Zdroj: ČLS JEPZobrazit vše