Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké práce za rok 2015 – slavnostní udílení v Senátu PČR

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké práce za rok 2015 – slavnostní udílení v Senátu PČR

Na schůzi předsednictva ČLS JEP dne 6. 9. 2016 byly projednány návrhy přihlášené organizačními složkami ČLS JEP do soutěže o vědecké práce za rok 2015. Předsednictvo ČLS JEP na návrh hodnotící komise ČLS JEP rozhodlo udělit tyto ceny:

za knižní publikaci:

1. místo: Molekulární medicína - Ondřej Slabý et al.

(Galén, ISBN 978-80-7492-121-6)

2. místo: New surgical techniques and medical treatment in urogynecology: Treatment of stress urinary incontinence, pelvic fllor defects, and overactive bladder in women - Alois Martan, Mašata Jaromír, Švabík Kamil et. al

(Maxdorf Praha 2015, ISBN 978-80-7345-411-1)  

3. místo: Optická koherenční  tomografie. Klinický atlas sítnicových patologií. - Pavel Němec, Veronika Löfflerová, Bohdan Kousal

(Mladá fronta a.s., ISBN 978-80-204-3810-2)

za časopiseckou publikaci:

Sonolysis in prevention of brain infarction djuring carotid endarterectomy and stenting (SONOBUSTER). A randomized controlled trial. - David Školoudík, Martin Kuliha, Tomáš Hrbáč, Tomáš Jonszta, Roman Herzig

(European Heart Journal Advance Access published September 28, 2015)  

U této příležitosti bude předána Cena Purkyňova nadačního fondu za publikaci v časopise s nejvyšším IF za rok 2015. Cenu obdrží doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D., Středoevropský technologický institut (CEITEC ) a Fakultní nemocnice Brno (IHOK)
s prací: Musilova K., Mraz M.: MicroRNAs in B cell lymphomas: How a complex biology gets more complex. Leukemia. 2015 May;29(5):1004-17.  Impact factor: 10,4

Slavnostní předání Cen předsednictva ČLS JEP, z.s. proběhlo pro pozvané dne 11. 10. 2016 v prostorách Senátu Parlamentu ČR.

Fotogalerie zde

(© archiv ČLS JEP)



Zobrazit vše