Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace vydané v roce 2019

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace vydané v roce 2019

Na základě výzvy přihlásily organizační složky ČLS JEP do konce května 2020 do každoroční publikační soutěže 19 monografií a 7 článků. Členové předsednictva pak na zářijové schůzi schválili na návrh hodnotící komise pořadí vítězných prací. Ceny byly slavnostně předány ve Vlasteneckém sále Karolina dne 13. 10. 2020, záštitu nad akcí převzal místopředseda Senátu PČR pan Milan Štěch.

1. MÍSTO

Josef Marek, Michal Vrablík a kol.: Markova farmakoterapie vnitřních nemocí.

Praha, Grada 2019. 5. zcela přeprac. a dopl. vyd. 896 s. ISBN 978-80-247-5078-1

Zleva: prof. Svačina, vítěz 1. ceny prof. Michal Vrablík a dcera zesnulého prof. Josefa Marka

dr. Markéta Šťastná, Milan Štěch, prof. Šonka

2. MÍSTO

David Netuka a kol.: Adenomy hypofýzy: diagnostika a komplexní léčba.

Praha, Maxdorf 2019. 256 s. ISBN 978-80-7345-620-7

Prof. David Netuka přijímá gratulaci prof. Škrhy za 2. místo

3. MÍSTO

Ivana Štětkářová a kol.: Spinální neurologie.

Praha, Maxdorf 2019. 488 s. ISBN 978-80-7345-626-9

Prof. Ivana Štětkářová s prof. Svačinou, prof. Škrhou a Milanem Štěchem - 3. místo

V KATEGORII ČLÁNKŮ ZVÍTĚZILA PRÁCE:

Tesař, A., Matěj, R., Kukal, J., Johanidesová, S., Rektorová, I., Vyhnálek, M., Keller, J., Eliášová, I., Parobková, E., Smetáková, M., Musová, Z., Rusina, R.

Clinical Variability in P102L Gerstmann-Sträussler-Scheinker Syndrome. Annals of Neurology, 2019; 86 (5): 643-652. [impact factor 9.496]

Prof. Svačina předává diplom MUDr. Mgr. Adamu Tesařovi za vítězný článek

Všem oceněným srdečně gratulujeme.

VIDEOZobrazit vše