Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2009

Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2009

Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce se udělují ve dvou kategoriích: původní vědecké práce a práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské práce.

Návrhy na udělení podávají předsedové organizačních složek ČLS JEP do konce května 2010. Předsednictvo do konce září 2010 rozhodne o udělení cen. Uvedená pocta může být udělena pouze členům ČLS JEP s nepřetržitým, nejméně tříletým, členstvím v ČLS JEP.

Odůvodnění návrhu na udělení ceny i s publikací zasílejte P. Kotikové, sekretariát ČLS JEP (Sokolská 31, 120 26 Praha 2, fax: 224 26 62 12, e-mail: kotikova@cls.cz) do 31.5.2010.Zobrazit vše