Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení

Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení

 • doc. MUDr. Karel Dlabal, CSc.  ČLEN OD 1968
  Čestný člen České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP od roku 2006, člen Společnosti estetické chirurgie ČLS JEP od roku 1995.
  Návrh podává: prim. MUDr. Vladimír Mařík, sekretář Společnosti estetické chirurgie ČLS JEP
  Předání: 10. 10. 2014, Národní kongres plastické chirurgie v Českých Budějovicích

Zlatá medaile ČLS JEP – návrh na udělení:

 • prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. ČLEN OD 1952
  Držitelem Čestné pamětní medaile ČLS JEP je od roku 1999, čestným členem České lékařské společnosti JEP je od roku 2004, čestným členem České endokrinologické společnosti ČLS JEP je od roku 1994, Společnosti patologické a klinické fyziologie ČLS JEP je od roku 1994 a České fyziologické společnosti ČLS JEP je od roku 2009.
  Návrh podává: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., předseda České endokrinologické společnosti ČLS JEP.
  Předání: červen 2014


Zobrazit vše