Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení

Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., dr.h.c.

ČLEN od 1972

Čestný člen České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP od r. 2005; čestný člen Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP od r. 2011.

Návrh podává: doc. MUDr. Leo Klein, CSc., předseda Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP

Předání: květen 2015Zobrazit vše