Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení:

Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení:

MUDr. Vlastimil Bursa

Čestný člen České společnosti plastické chirurgie ČLS JEP je od roku 2013.

Žádost podává: Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D., předseda České společnosti plastické chirurgie ČLS JEP.

Předání: 7. 12. 2013, Praha

MUDr. Karel Fahoun, DrSc.

Čestný člen České společnosti plastické chirurgie ČLS JEP je od roku 2013.

Žádost podává: Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D., předseda České společnosti plastické chirurgie ČLS JEP.

Předání: 7. 12. 2013, Praha



Zobrazit vše