Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení

Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení

  • Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.                                                           

Čestný člen České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP je od 2004.

Návrh podává: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc., vědecký sekretář České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP.

Předání: 13. 3. 2014, Praha

  • Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.                                      

Čestný člen České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP je od 1991, čestný člen České pediatrické společnosti ČLS JEP je od 1998, čestný člen ČLS JEP je od 1998.

Návrh podává: doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP.

Předání: 13. 3. 2014, Praha

  • Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.                                    

Čestný člen České revmatologické společnosti ČLS JEP je od 2000, Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP je od 2009, Spolku českých lékařů ČLS JEP v Praze je od 2012.

Návrh podává: prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP.

Předání: 25. 4. 2014Zobrazit vše