Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení

Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení

 • Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc. ČLEN OD 1955
  Čestný člen České neurologické společnosti ČLS JEP je od roku 1995.
  Návrh podává: prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., předseda České neurologické společnosti ČLS JEP.
  Předání: 7. 4. 2014, Praha
 • Prof. Dr. Med. Georg Herbeck NEČLEN
  Čestný člen České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP je od roku 1997.
  Návrh podává: MUDr. Petr Velebil, CSc., vědecký sekretář České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP.
  Předání: 7. 6. 2014, Brno
 • Doc. MUDr. Ladislav Černý, DrSc. ČLEN OD 1965
  Čestný člen České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP je od roku 1991.
  Návrh podává: Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, vědecký sekretář České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.
  Předání: 4. 6. 2014, Ostrava
 • MUDr. Ing. Petr Fiala ČLEN OD 1990
  Čestný člen České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP je od roku 2007.
  Návrh podává: MUDr. Milan Stránecký, vědecký sekretář České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP.
  Předání: 24. 5. 2014
 • MUDr. Věra Dolejšová ČLENKA OD 1990
  Čestná členka České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP je od roku 2005.
  Návrh podává: MUDr. Milan Stránecký, vědecký sekretář České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP.
  Předání: 24. 5. 2014
 • MUDr. Anna Loskotová ČLENKA OD 1977
  Čestná členka České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP je od roku 2003.
  Návrh podává: MUDr. Milan Stránecký, vědecký sekretář České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP.
  Předání: 24. 5. 2014
 • Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc. ČLEN OD 1972
  Čestný člen České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP je od roku 2010.
  Návrh podává: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., místopředseda České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP.
  Předání: červen 2014

Čestné členství ČLS JEP – návrh na udělení:

 • Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. ČLEN OD 1997
  Čestný člen České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP je od roku 2007.
  Návrh podává: prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc., předseda České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP.
  Předání: červen 2014
 • MUDr. Josef Šedivý, CSc. ČLEN OD 1974
  Čestný člen České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP je od roku 2001, držitel Čestné medaile ČLS JEP je od roku 2006.
  Návrh podává: prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc., předseda České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP.
  Předání: červen 2014


Zobrazit vše