Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení

Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení

 • prof. MUDr. Antonín Kazda, ČLEN OD 1966
  Čestný člen České společnosti klinické biochemie ČLS JEP je od roku 1998, čestný člen České společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP je od roku 2008.
  Návrh podává: Ing. Jaroslava Vávrová, PhD., vědecký sekretář České společnosti klinické biochemie ČLS JEP
  Předání: 4. 6. 2014
 • Zdeňka Drobníková, ČLENKA OD 1981
  Čestná členka Čestné hematologické společnosti ČLS JEP je od roku 2004, čestná členka Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP je od roku 2006. Čestná členka ČLS JEP je od roku 2013.
  Návrh podává: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., vědecký sekretář České hematologické společnosti ČLS JEP
  Předání: 27. 4. 2014
 • doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., ČLEN OD 1985
  Čestný člen České hematologické společnosti ČLS JEP je od roku 2004.
  Návrh podává: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., vědecký sekretář České hematologické společnosti ČLS JEP
  Předání: 1. 6. 2014
 • MUDr. Miloslava Matýšková, CSc., ČLENKA OD 1986
  Čestná členka České hematologické společnosti ČLS JEP je od roku 2004.
  Návrh podává: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., vědecký sekretář České hematologické společnosti ČLS JEP
  Předání: 4. 11. 2014

Čestné členství ČLS JEP – návrh na udělení:

 • prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., NEČLEN  
  Návrh podává: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP.
  Předání:  19. – 20. 5. 2014, Praha

Zlatá medaile ČLS JEP – návrh na udělení:

 • doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., ČLENKA OD 1960
  Držitelka Medaile ČLS JEP je od roku 1984, Čestná členka České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP je od roku 1997, čestná členka České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof je od roku 2000.
  Návrh podává: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP.
  Předání: 2. 10. 2014, Olomouc


Zobrazit vše