Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Čestné členství ČLS JEP – návrh na udělení:

Čestné členství ČLS JEP – návrh na udělení:

MUDr. Zdenka VORLOVÁ                                   
ČLENKA OD 1994

Čestná členka České hematologické společnosti ČLS JEP od r. 2000, nositelka čestné medaile ČLS JEP od roku 2009.

Návrh podává: doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., předseda České hematologické společnosti ČLS JEP

Předání: 9. 10. 2014 v Praze

Návrh byl schválen, ocenění předáno.

prof. MUDr. Jiří VORLÍČEK, CSc., Dr. h. c.                    
ČLEN OD 1972

Čestný člen Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP od roku 2011, čestný člen České hematologické společnosti ČLS JEP od roku 2014.

Návrh podává: předsednictvo ČLS JEPZobrazit vše