Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Čestné členství ČLS JEP pro emeritního primáře MUDr. Zdeňka Mechla, CSc.

Čestné členství ČLS JEP pro emeritního primáře MUDr. Zdeňka Mechla, CSc.

V pondělí dne 4.11.2019 předal na návrh České onkologické společnosti předseda ČLS JEP ocenění MUDr. Zdeňkovi Mechlovi, CSc., bývalému primáři Masarykova onkologického ústavu. Pro horší pohyblivost pana primáře byl  diplom předán při návštěvě doma v Brně a nikoli na  nějaké odborné akci, jak je obvyklé. Pan primář se významně zasloužil o vývoj originálních českých cytostatik a  zachránil či prodloužil tak život mnoha pacientům. Celý jeho profesní životopis naleznete zde.Zobrazit vše