Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Domácí násilí - právní minimum pro lékaře

Domácí násilí - právní minimum pro lékaře

Domácí násilí - právní minimum pro lékaře autorek JUDr. Jiřiny Voňkové, Mgr. Radky Macháčkové, Mgr. Kateřiny Kuncové a JUDr. Renaty Jindrové vychází ve 3. aktualizovaném vydání na CD. Text je určen lékařkám / lékařům a zdravotnickému personálu. Může jim pomoci rozpoznat jevy, které akt domácího násilí u pacientek / pacientů provázejí. Brožurka je bezplatná.

Broužura zdarma ke stažení zde.


Zobrazit vše