Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Druhé slavnostní setkání seniorů, dlouholetých členů ČLS JEP

Druhé slavnostní setkání seniorů, dlouholetých členů ČLS JEP

Dne 3. prosince 2014 se na pozvání ČLS JEP sešlo více než 100 kolegyň a kolegů seniorů, kteří již oslavili 80 let, ve velkém sále Lékařského domu. Velký počet účastníků předčil očekávání a svědčil o jejich stálé duševní čilosti a zájmu.

V úvodním zahajovacím projevu gratuloval předseda ČLS JEP profesor Blahoš účastníkům k tomu, že se i při nepřízni počasí toho dne dostavili a prokázali svou odolnost a věrnost své stavovské organizaci.

Stejně jako při prvním setkání vloni pohovořil svým neopakovatelným způsobem pan prof. Rudolf Zahradník, který doporučoval udržovat společenský styk lidí každého věku a vyššího věku zvlášť.

Prof. Blahoš také přednesl Seifertovu báseň „Vánoční píseň“. Kulturní část završilo EARL DUO Lucie Kirschnerová-Tarabová (flétna) a Helena Půlpánová-Táborská (kytara).

Po pohoštění a při volné zábavě se zpívaly koledy za doprovodu harmoniky prof. Blahoše.

Odcházející vyjadřovali radost a poděkování za setkání a těší se na 3. setkání za rok.
Děkujeme všem za milou účast a našemu mediálnímu partnerovi – Mladá fronta, a.s., jakož i sponzorovi pohoštění B| Braun za laskavou pomoc při realizaci této společenské akce.

Fotografie ze slavnostního setkání seniorů (kliknutím na obrázky zobrazíte jejich plnou velikost)

Zdroj: ČLS JEPZobrazit vše