Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Důležité upozornění pro registrace akcí ČLK

Důležité upozornění pro registrace akcí ČLK

Důležité upozornění pro registrace akcí ČLK.  Vzhledem ke spuštění nového portálu ČLK, dochází k aktualizaci stávajících formulářů (žádosti, odbornému doporučení garanta) a také novému požadavku na vytvoření  prezenční listiny zúčastněných.

Nové formuláře a vzor prezenční listiny a návod na její vytvoření naleznete zde:Zobrazit vše